TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ PHÒNG MARKETING

Tuyển dụng

tuyển dụng yoy

 

TUYỂN DỤNG NHIỀU VỊ TRÍ CỦA PHÒNG MARKETING

 

Phòng marketing công ty TNHH Dược Mỹ Phẩm Hữu Nghị Việt Mỹ cần tuyển các vị trí sau:

 

Bậc chuyên viên:

1. Tuyển 2 chuyên viên sàn TMĐT 

Chi tiết tại đây.

2. Tuyển 5 chuyên viên sáng tạo nội dung - content marketing

Chi tiết tại đây.

3. Tuyển 1 chuyên viên phát triển kênh tiktok

Chi tiết tại đây.

4. Tuyển 1 chuyên viên phát triển tiktok shop

Chi tiết tại đây.

 

Bậc quản lý

1. Tuyển 1 Giám đốc Digital Marketing

Chi tiết tại đây.

2. Tuyển 1 leader shopee - Trưởng nhóm shopee 

Chi tiết tại đây.

3. Tuyển 1 leader Tiktok - Trưởng nhóm Tiktok 

Chi tiết tại đây.

4. Tuyển 1 leader Facebook 

Chi tiết tại đây. 

5. Tuyển 1 Leader GG Ads, SEO 

Chi tiết tại đây.

back top

message